Porez na nekretnine

vaga
Koliko vrijedi kuća, Foto: Photoxpress

U zadnje vrijeme sve se više može čuti priča oko novog poreza koji je podigao puno bure. Naime najveći dio panike proizašao je iz nedovoljne količine informacija oko toga koga će sve točno zahvatiti, odnosno koliko će tko morati platiti.

Upravo zbog manjka informacija ljudi pribjegavaju osuđivanju i odbijanju promjena, jer se boje za svoje imovinsko stanje. Prema mišljenju brojnih stručnjaka novim bi se zakonom najviše trebali obuhvatiti oni boljeg imovinskog stanja, koji imaju više nekretnina.

Vlada je odlučila kako će s promjenama krenuti 1. travnja 2013. godine čime je na neki način postignut kompromis između onih koji su htjeli odgoditi donošenje novog zakona. Prema najnovijim navodima građani će novi porez plaćati u obliku komunalne naknade.

Ovdje se prije svega naglasak stavlja na stopu poreza koja najviše ovisi o kvadraturi prostora u kojem živite te naravno o tome koliko imate nekretnina koje uopće ne koristite, ili bolje rečeno koliko je stanova u kojima ne živite.

Upravo će ta skupina izdvajati najviše, što je po nekima i logično. No ono što buni mnoge je način kako će utvrditi koliko određena imovina vrijedi, dakle procjena. Postavlja se pitanje koji će biti kriteriji prema kojima će se ravnati.

Naravno da se točan iznos još uvije ne zna, jer se s točnim brojkama ne izlazi van u javnost budući da još uvijek nije psotignut detaljan dogovor između dvije vladajuće stranke u koaliciji. No ono što je sigurno konačna rasprava slijedi početkom godine.

Pogledajte kako izgleda primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Foto: Photoxpress