Poremećaji psihičkog zdravlja u djece

Mentalni poremećaj djeteta, Foto: Tomasz Markowski/Shutterstock

Poremećajima psihičkog zdravlja djece treba obratiti istu takvu važnost kao i svakoj drugoj bolesti, ako ih se želimo riješiti. Nažalost, neki takvu djecu jednostavno proglase “zločestima” i misle da će sve riješiti strogošću i kaznama ili zanemarivanjem njihovih poteškoća.

Najčešći oblici poremećenog psihičkog zdravlja koje vidimo u djece i omladine odnose se na: poremećaje ponašanja (plašljivost, povučenost, potištenost ili prkos, razdražljivost, grubost, laganje, krađa, skitnja i drugo); neurotske smetnje ili tzv. “nervozno dijete” (noćno mokrenje u krevetu, mucanje , nesvrsishodne kretnje ili tikovi , bolovi u raznim dijelovima tijela, nesanica, noćni strah i drugo); nedovoljna duševna razvijenost; psihičke smetnje zbog neke bolesti ili oštećenja mozga; psihoze (teže duševne bolesti).

Foto: Tomasz Markowski/Shutterstock