Park prirode Biokovo dijeli Jadran i Dalmatinsku zagoru

pogled s biokova
Pogled s Biokova, Foto: Mario Knezović/Wikimedia

Park prirode Biokovo jedan je od najfascinantnijih prirodnih ljepota, koja se smjestila unutar granica Hrvatske. Park prirode Biokovo nalazi se u Dalmaciji, a dijeli Jadran od Dalmatinske zagore. Osim što obiluje biljnim i životinjskim svijetom, Biokovo svoju ljepotu isto tako duguje prekrasnoj Makarskoj rivijeri koja apsolutno oduševljava svojom obalom i mjestima za koja se ne zna koje je ljepše.

Među posebnostima parka izdvajaju se geomorfološki fenomeni, vrtače, škrape, kamenice te najdublje do sada jame Amfora, zatim ledenice, spilje, krški izvori, paleontološka nalazišta.

Kad govorimo o geologiji parka, tada treba spomenuti podnožje središnjeg dijela Biokova koji je blago nagnut s izdizanjem iznad mora 300 m, na čiji se dio nastavljaju stijene koje se izdižu 1000 m kao i fasada koja ograđuje Zagoru od Primorja.

Radi se o jednom od najljepših mjesta u prirodi koje obiluje raznovrsnom florom i faunom. Naime na području Biokova nalazi se velik broj endema i tercijarnih relikata. Životinjski svijet je vrlo raznolik, pogotovo životinjski svijet podzemnih pećina.

Smatra se da je Biokovo dom vuka i vepra te muflona i divokoza. Na Biokovu imate priliku vidjeti rijetke ptice kao što su orao i sokol.

Biljni svijet također je zanimljiv. Može se primjetiti miješanje mediteranskih i srednjoeuropskih flornih elemenata. Dominira ilirsko-mediteransko bilje. Krajolik vršnog područja karakteriziraju otvoreni kamenjari te šumarci bukve u zaklonjenim ponikvama.

Na Biokovu raste 2.274 biljne vrste gdje se mogu naći različiti oblici vegetacije, kao što je primorska strana staništa biokovskih endema. Također se može primjetiti biokovsko zvonce, suličasta zečina, slava klisura te biokovska visina.

Pored bogatog biljnog i životinjskog svijeta, na Biokovu imate priliku vidjeti vidjeti neke od značajnijih spomenika, koji svjedoče o bogatoj povijesti ovih prostora.

Preporučili bi vam obilazak crkve Svetog Jure na najvišem vrhu Biokova, koja se prvi put spominje 1640. godine. Osim te crkve preporučamo obilazak crkve Sv. Ilije podignutu u 19. stoljeću na predjelu Staza.

Naravno ne smijete propustiti odlazak u Botanički vrt Kotišina.

Foto: Mario Knezović/Wikimedia