Opći savjeti kako ostvariti zacrtani poslovni cilj

Muškarac razmišlja, Foto: Yuri Arcurs/Shutterstock

U svakodnevnom poslu bilo kojeg pojedinca pojavljuju se određeni zadaci tj. određeni ciljevi koje ili pojedinac postavlja sam sebi ili su mu postavljeni s neke više instance. Da bi se došlo do određenog cilja odnosno da bi se uspješno zavrpio određeni projekt ili zadatak potrebno je prvenstveno razraditi STRATEGIJU.

Strategija je pojednostavljeno rečeno način postizanja ciljeva ili način provođenja promjena. Da biste uspješno postavili strategiju i došli do željenog cilja poslušajte nekoliko korisnih savjeta i prijedloga.

 • Strategija treba biti: transparentna, jasna, primjerena utvrđenom stanju, lako pamtljiva.
 • Treba težiti postavljanju realnog cilja: Iz sadašnjeg stanja A doći do željenog stanja B.
 • Treba ocijeniti potrebne promjene (aktivnosti) da se dođe do cilja.
 • Ako postoji nadređeni onda je ključan izbor strategije u odnosu na sponzora promjene (vlasnik i/ili rukovoditelj koji odobrava i vodi promjenu).
 • Često je potrebno spuštanje nivoa složenosti strategije na prijemčivost sredine. Svi moraju shvatiti strategiju.
 • Postavite si pitanje: Što određuje strategiju?
 • Na osnovu utvrđenog stanja i postavljenih ciljeva treba izabrati onu strategiju koja će učinkovito funkcionirati u konkretnoj sredini i situaciji i u koju će biti uključene sljedeće odrednice:
  • najvažniji problem (strateški),
  • glavni problemi (taktički),
  • ostali problemi (operativni).
 • Treba znati da je strategija promjenjiva kategorija. Kod pokretanja aktivnosti (projekta) ide jednostavnija strategija (početna strategija).
 • Strategija će se sigurno mijenjati tijekom promjene i u određenim svojim sastavnicama ili u kompletu postajati složenija i zahtjevnija.

Foto: Yuri Arcurs/Shutterstock