Ljetni festival u Rovinju

Pogled na grad, Foto: Paul14/Wikimedia

Odlučite li se na dolazak u grad Rovinj, vjerujte da nećete pogriješiti budući da se radi o gradu koji zaista obiluje sadržajima kojih ljeti ima toliko da se ponekad teško odlučiti za neki od njih.

Ovaj zabavni grad smjestio se na zapadnnoj obali Istre, a zajedno s Porečom čini najjači turistički centar Istre te jedan od najjačih na Jadranu. Radi se o gradu gdje prevladava mediteranska klima sa srednjom godišnjom temperaturom oko 16°C.

Rovinj se nalazi na području Crvene Istre, crvenog tla crljenice. U rovinjskom arhipelagu nalaze se 22 otoka ili otočića od kojih treba izdvojiti Sv. Andriju i Sv. Katarinu kao najveće. Na samom sjeveru Rovinj graniči s Vrsarom s kojim ga dijeli Limski kanal.

Na početku smo spomenuli kako se radi o zabavnom gradu koji obiluje sadržajima, pa među te sadržaje svakako možemo ubrojiti i poznati Ljetni festival koji se već neko vrijeme održava i svake godine privlači velik broj zainteresiranih.

Naime ove je godine u sklopu festivala, mezzosopranistica i umjetnička voditeljica Festivala, Katja Markotić održala je koncert posvećen obljetnicama glazbenih velikana Franza Liszta i Gustava Mahlera.

Pored toga u crkvi sv. Franje održan je koncert Vogl String Tria koji je izvodio djela “Trompetten Walzer” Johana Straussa starijeg te “Dreistimmige Invention 15” Johana Sebastiana Bacha. Sam koncert otvoren je izvedbom djela za gudački trio Franza Schuberta u B-duru.

Pored glazbe tu su i brojne izložbe kojima se nastoji dočarati nekadašnji život i naravno običaji. Cjelokupna manifestacija usmjerena je prema etno obilježjima i slavljenu ozbiljne glazbe koju mnogi doživljavaju vrhunskom umjetnosti.

Autor: S.Š. Foto: Paul14/Wikimedia