Okovani Prometej, Eshil

Radnja tragedije događa se između dva važna događaja: Hefestova prikivanja Prometeja u stijenu i Prometejeve propasti.

Prometej je razapet između ljudi (ljudima je dao vatru, u tome je njegova tragična krivnja) i bogova (prekršio je Zeusovu volju, pobunio se protiv vlasti i u tome je njegova herojska vrlina). Kažnjen je time što je prikovan za stijenu, a orao mu kljuca jetru.

Prometej je simbol vječne potrage za znanjem, ali i simbol čovjekovog otpora protiv tiranije i vlasti.

Vrsta djela: drama, tragedija

Mjesto radnje: brdska pustoš na kraju svijeta

Bilješka o piscu

Eshil se rodio 525. godine pr. Kr., a umro je 456. godine pr. Kr. Stvarao je u vrijeme kada demokratski poredak u Ateni odnosi pobjedu nad tiranijom. U djelu Hiketide veliča demokraciju i slobodu. Eshil je sudjelovao u bitki kod Salamine, bitki kod Plateje i bitki na Maratonskom polju kao hoplit. Salaminsku je pobjedu opjevao u tragediji Perzijanci.

Često je putovao te je nastojao proširiti svoje znanje i iskustvo. Dva puta posjetio je Sirakuzu gdje ga je ugostio tiranin Hijeron koji je na svoj dvor pozivao najslavnije umjetnike i mislioce svoga vremena. Hijeron je osnovao grad Etnu 476. pr. Kr. i na njeno je čelo postavio svoga sina Dinomena. Tada je Eshil napisao i prikazao svoju tragediju Etnjanke. U drugom je posjetu prikazao Perzijance.

Po mnogima je bio “otac tragedije”. Iz njegovih se pjesama jasno vidi  da je bio pristaša demokratske države, iako je pripadao konzervativnoj grupi. Između Eshila i naroda došlo je do nesporazuma i svađa, najvjerojatnije uzrokovanih Eumenidama, tako da posljednje godine svoga života provodi izvan domovine na Siciliji na kojoj je i prije prikazivao svoje drame. Na Siciliji, u gradu Geli na posljetku i umire.

Eshil je napisao oko 90 drama (70 tragedija i 20 satirskih igara). Na raznim pjesničkim natjecanjima pobijedio je 13 puta.