Istina i ljubav, Ivan Cankar

Ivan se vratio kući i ostao tamo otprilike tri tjedna. Bio je potišten, nezadovoljan i nadasve zlovoljan. Prve je noći spavao u komorici. Kada se probudio vidio je svoju majku koja je zabrinuta sjedila za stolom i jecala, te se kasnije preselio nad krov, na sijeno. Tu je pisao svoje prve velike ljubavne priče.

Jednog je dana  poželio popiti crnu kavu, ali je znao da u kući nema ni kruha, a kamoli kave. Majka ga je samo pogledala i nije ništa odgovorila. Vratio se u potkrovlje i nastavio s pisanjem. Tada je začuo tihe korake. Kroz vrata je ušla majka noseći mu šalicu kave. Bila je sretna, a Ivan joj je grubo odgovorio da mu kava sada više ne treba. Ona se ražalostila i otišla.

Ivanu je kasnije bilo iskreno žao, ali je bilo prekasno za ispriku.

Autor: Ivan Cankar

Naslov djela: Istina i ljubav

Bilješka o autoru

Ivan Cankar rođen je 10. svibnja 1876. godine u Ljubljani (Slovenija), kao osmo dijete u obitelji. Radio je kao krojač kako bi prehranjivao svoju obitelj. Djelovao je u razdoblju moderne i bio je jedan od najuspješnijih slovenskih pisaca.

Studirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču i potpuno se posvetio književnosti. U slovenskoj književnosti javio se pjesmama i zbirkom Erotika, koja je ozlojedila konzervativne krugove te je ljubljanski biskup otkupio cijelu zbirku i dao je spaliti.

Jedan je od tvoraca slovenske moderne, u suvremenom političkom životu bio je angažiran kao socijaldemokrat, a njegove političke ideje našle su odraza u svim njegovim djelima.

Tematski je obuhvatio sve slojeve slovenskog društva: od seljaka do inteligencije, a stilom varira od neoromantičkog do naturalističkog. Glavne su karakteristike njegovih proza i drama oštra psihološka i sociološka analiza.