Hrabrica, Željka Horvat-Vukelja

Doba kada se tek kreće u školu vrijeme je izazova i iskušenja za svakog prvašića. Stoga je ova priča odlične pedagoginje Željke Horvat-Vukelje odlična pedagoška priča koja uči djecu kako se trudom i upornošću mogu savladati problemi i teškoće. Glavni lik je dječak Perica koji pokušava naučiti voziti bicikl. Ali što je Pericu više strah bicikl u njegovim očima postaje sve veći i veći.

Mama zatim odlučuje da će pomoći dječaku da postane hrabar i da se strahovi prebrođuju vlastitim trudom. Zatražila je od njega da preokrene palačinku i nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, propalog deserta, prolivenog znoja i sam brblajve plačinke koja je odlučila pričati o hrabrosti, dječćak je pun samopouzdanja ponovo odlučio okušati se sa, sada kao konj divskim, biciklom.

Naučio je kako se samopouzdanje i sposobnost grade samo kroz pokušaje i pogreške pa tako prilazi biciklu. Bicikl se odjednom vratio na svoju normalnu veličinu i ovoga puta bio je puno ljubazniji. Perica je sada već hrabar dječak i ovo je samo još jedna u nizu pobjeda kojima se hrabrost gradi.

Likovi: Perica, tata i mama

Vrsta djela: roman za djecu

Bilješka o piscu

Željka Horvat-Vukelja rodila se 25. srpnja 1952. u Sinju. Svoje najranije djetinjstvo provela je u šibeniku, a osnovnu i srednju školu završila je u Zadru. na studij dolazi u zagreb gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala francuski i španjolski. Jezici i pisanje i dalje ostaju djelom njenog života. predavala je francuski u školi i surađivala na izradi nekoliko udžbenika. Piše priče za tisak i radio, igrokaze, romane i slikovnice.

Danas radi u Školskoj knjizi kao glavna urednica časopisa za djecu Modra lasta. Ona je odličan pedagog i često posjećuje škole u kojima sa učenicima stvara priče, odgovara na njihova pitanja i pomaže im riješiti probleme. Od straha stvara stvarno biće sa kojim se djeca mogu našaliti i nasmijati mu se i uči ih kako da budu hrabri i pobijede svoje strahove kroz neobične likove poput brbljave palačinke.