Gdje priče rastu, Grigor Vitez

Zbirka pjesama: Gdje priče rastu

Tulipani dižu čaše

Tema: Radost tulipana

Osnovna misao: Trebamo poštivati prirodu i čuvati je.

Vrsta stiha: vezani stih

Vrsta pjesme: lirska  pejzažna pjesma

Lastavica

Tema: Povratak lastavica s juga

Vrsta stiha: slobodan stih

Vrsta pjesme: lirska  pejzažna pjesma

Stil: Personifikacija (“A što si nam donijela? Proljeće na repu“)

Zmaj

Tema: Glavna tema je putovanje zrakoplovom

Vrsta stiha: slobodan stih

Vrsta pjesme: lirska  misaona pjesma

Stil: Poredba (“Zmaj je avion”)

Lovačka priča

Osnovna misao: čovjek treba biti mudar i snalažljiv da bi postigao ono što želi u životu

Vrsta stiha: slobodni stih

Vrsta pjesme: lirska misaona pjesma

Olovko, olovko

Tema: želja učenika da ne moraju pisati zadaće i učiti

Osnovna misao: ne smije se biti lijen jer je znanje jedino što nam zauvijek ostaje.

Vrsta stiha: slobodan stih

Vrsta pjesme: lirska misaona pjesma

Stil: Personifikacija (“Knjižice, knjižice, Nauči se!”)

Autor: Grigor Vitez

Grigor Vitez rođen je 1911. g. u Kosovcu, u Slavoniji. Objavio je mnoge zbirke pjesama. Osim pjesama  pisao je priče i članke za novine i časopise.

Grigor Vitez umro je 23. studenog 1966. godine u Zagrebu, a sahranjen je u svom rodnom selu.