Družba Pere Kvržice, Mato Lovrak

Dječak Pero je odlučio skupiti svoju družbu i obnoviti stari mlin. Vratio se kući i pridružili su mu se prijatelji: Medo, Šilo, Budala, Divljak i Milo dijete. Sutradan su svi krenuli u mlin. Put do mlina je bio zapušten i pun granja. Pored mlina je bilo mutno jezero.

Svoje slobodno vrijeme su provodili u uređivanju mlina. Jednog su dana u blizini mlina pronašli bunar. Htjeli su ga očistiti da bih imali pitku vodu. Prvi je u bunar išao Medo, a kada su ga izvukli van, bio je u nesvjesti. Sutradan su Peru spustili u bunar, ali dok su ga spuštali ispao im je lanac i Pero je pao u bunar. Uspjeli su ga spasiti, ali se prehladio i nije mogao ići u mlin. Do Perinog ozdravljenja za vođu je izabran Divljak. U bunaru je napokon bilo pitke vode.

Kada se Pero vratio bio je sretan, a Divljak se naljutio i pobjegao. S njim je otišao i Budala. Dječaci su se bojali da ne odaju njihovu tajnu. Zaprijetili su mu, ali je on ipak sve ispričao Mariji i Danici. One su došle u mlin i dječaci su ih morali primiti u grupu. Družba je odlučila predati mlin seljacima na zadnj dan škole. Nekoliko dana prije završetka škole diječaci su sve ispričali učitelju i pokazali mu uređeni mlin. Dogovorili su se da se završna školska svečanost održi u mlinu.

Glavni likovi: Pero, Medo, Šilo, Budala, Divljak, Milo dijete

Sporedni likovi: Marija, Danica, učitelj

Bilješka o piscu

Mato Lovrak rodio se 8. ožujka 1899. godine u Velikom Grđevcu. U Zagrebu je završio učiteljsku školu. Kao učitelj službovao je u raznim mjestima u Hrvatskoj (Kutini, Velikom Grđevcu, Velikim Zdencima i Zagrebu).

Mato Lovrak je pisac hrvatske dječje realistične pripovijetke i dječjeg realističnog romana: Slatki potok i druge priče za djecu, Djeca Velikog sela (kasnije Vlak u snijegu), Družba Pere Kvržice, Prijatelji, Divlji dječak, Anka Brazilijanka i drugi. Najpoznatija Lovrakova djela su Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice. Ova dva romana snimljena su i kao dječji filmovi.

U djelima Mate Lovraka nalazimo ljubav za djecu, osjećaj za ljepotu prirode i težnju za socijalnom pravdom.

Umro je 13. ožujka 1974. godine u Zagrebu.