Budi svoj, Vinko Brešić

Budi svoj pjesma je koja pripada istoimenoj zbirki pjesama, izvorno Augusta Šenoe, no izdanje je priredio Vinko Brešić, književnik inspiriran Šenoinim stvaralaštvom.Pjesma ”Budi svoj ” pjesma je od sedam strofa. Pisana je osmerostihom, strofom od osam stihova, koja se još naziva i oktava. Stih je vezani, a pisana je tzv. korijenskim pravopisom. Osnovna je poruka ove pjesme da uvijek treba vjerovati u sebe, biti zadovoljan onime što imamo, te u konačnici biti zadovoljan onime što smo postigli. Ne smijemo odustajati i nikad pokleknuti pred teškim i zahtjevnim trenucima, već imati nade i krenuti dalje, koliko god teško bilo.

”Oj, budi svoj! Ta stvoren jesi čitav,
u grudi nosiš, brate, srce cijelo;
Ne kloni dušom, i da nijesi mlitav,
Put vedra neba diži svoje čelo!”

Treba poštivati ostale, biti vjrean moralnim vrijednostima, biti razuman i pravedan.Treba živjeti po Božjim pravilima i biti vjeran Bogu, ali i samom sebi.

”Al’ Bog sve mrzi što je laž i varka;
I neka ti ja vazda vedra pamet,
I srce vrelo, duša čista, žarka;
Nek ravno um i srce važu,
Tek tako bit ćeš čovjek, brate moj!
Da zli i dobri ljudi smjerno kažu:
Da, on je svoj!”

Budi svoj zbirka je pjesama koja govori o hrvatskom narodnom preporodu. 19. stoljeće  jedno je od najplodnijih i najznačajnijih u hrvatskoj povijesti. Ispunjavaju ga mnogi značajni događaji koji su bili presudni za nacionalni opstanak i mnogi značajni ljudi koji su u njima sudjelovali. Središnje mjesto pripada ilirskom pokretu. On je bio središnji, aktivni dio jednoga znatno širega i dugotrajnijeg procesa nazvanoga hrvatskim narodnim preporodom.

Naslov: Budi svoj

Vrsta djela: pjesma iz istoimene zbirke pjesama Augusta Šenoe

Vrsta pjesme:

– lirske misaone pjesma
– strofa osmerostih, oktava
– stih vezani
– korijenski pravopis

Autor: Vinko Brešić

Bilješka o autoru

Vinko Brešić je rođen 1952. godine u okolici Livna, u Bosnoj i Hercegovini. Osnovnu i srednju školu završio je u Slavonskom Brodu. Književnost i filozofiju završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao i magistrirao.

On je danas redoviti profesor hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a voditelj je i Poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija kroatistike. Autor je mnogih književnopovijesnih studija i eseja, članaka,  kritika i nekoliko knjiga.

Također je i priredio izdanja djela dvadesetak hrvatskih pisaca 19. i 20. stoljeća, a sastavio je i više antologija i zbornika, čak je i pokrenuo časopis za poeziju Zrcalo i časopis za hrvatsku književnost Nova Croatica. Član je Matice hrvatske, Hrvatskog filološkog društva, Društva hrvatskih književnika i hrvatskog centra PEN-a.

Osim članaka i eseja, redovito objavljuje i kritike. Istražuje, opisuje i tumači hrvatske časopise i novine. 2007. godine primio je Nagradu za znanost, a 2009. nagradu ”Lulije Benešić”.