Božanstvena komedija, Dante Alighieri

Poema se sastoji od 14233 stiha u jedanaestercu i rimovanim tercinama. Podijeljena je na tri dijela: Pakao, Čistilište i Raj, sa po trideset tri pjesme, a Pakao, ima i uvodnu pjesmu, ukupno trideset četiri pjesme. Podjela je također simetrična: Pakao ima devet krugova, Čistilište ima devet dijelova, a Raj ima devet neba. Tri zvijeri ometaju pjesnika na početku puta, a vode ga tri vodiča. U pratnji rimskog pjesnika Vergilija, Dante spoznaje misteriju bola, varljivost slave, svoje političke protivnike i iznosi tragiku, prkos, fantastiku i veliku strast. Gleda u čistilištu put iskupljenja, oslobođenje čovjeka od materijalnih zavisnosti i njegovo usavršavanje, pjesnik otkriva raj kao harmoniju, jedinstvo čovjeka i kozmosa i ljubav koja “pokreće sunce i ostale zvijezde”.

Vrsta djela: ep

Likovi: Dante

Bilješka o piscu

Dante Alighieri rođen je u Firenci, 1265. godine. Njegova osobna izjava u djelu Paradiso da je rođen kad je sunce bilo u blizancima, a to ukazuje na datum rođenja između 18. svibnja i 17. lipnja. Dante je bio sin Alighiera di Bellinciona i njegove prve žene Belle, kćeri Duranta di Scolaia Abatija. Njegovo prvo djelo bilo je Novi život , za koje se vjeruje da je nadahnuto ljubavlju prema Beatrice Portinari koju je upoznao već u ranoj mladosti, i koja je odigrala važnu ulogu u cijelom njegovom stvaralaštvu. Božanstvenu komediju piše od 1307.-1321. Umro je u rujnu, 1321.