Bijeli jelen, Vladimir Nazor

Anka je šestogodišnja guščarica. Svakoga jutra vodi svoje guske na maleno polje. Kako je malena, guske je ne slušaju, posebno gusan Gagarilo. Jednoga je dana Gagarilo pobjegao, a Anka je krenula za njim u potragu. Tražeći gusana Anka se izgubila u šumi.

U šumi je Anka spasila ranjenu košutu koju su lovci progonili. Kako bi joj se zahvalila, košuta ju je odnijela na planinu, daleko od njenog mjesta Vranje. Tu noć je Anka prespavala u ležaju jelena Vitoroga.

Slijedećeg jutra kad se probudila, Anka je zapazila da je dobila moć razumijevanja jezika životinja. Tako je Nazor u svojoj bajci povezao svijet ljudi i životinjski svijet.

 Šumske su životinje vijećale, treba li Anka ostati kod njih u šumi, i odlučile da ostane. Anka je nastavila živjeti u ležaju jelena Vitoroga te je izrasla u djevojku sa zlatnom kosom, pa su je životinje prozvale Zlatokosom.

Među svim životinjama, najbolji Ankin prijatelj bio je Bijeli jelen. Njih su dvoje zajedno odrastali i bili nerazdvojni do trenutka kada Zlatokosu u šumi nije primjetio mladić pod imenom Ivan. On je odlučio da Zlatokosa bude njegova djevojka. Krenuvši u lov, sve su životinje stale u obranu, dok su Zlatokosu i Bjelog jelena odlučili ostaviti na sigurnom, u jelenjem ležaju.

Bijeli jelen nije osjetio opasnost pa je i on krenuo sa ostalim životinjama u obranu. Lovci su ga zarobili i ucijenili životinje da će ga vratiti samo ako one daju njima Zlatokosu: ˝Ako šuma dade Zlatokosu mladom knezu, knez će šumi dati Bijelog jelena.˝ Tako je i bilo.

Vrativši se ljudima, Anka je izgubila mog razumijevanja životinjskog jezika, i udala se za kneza Ivana. Nikada nije čula kako joj je na rastanku Bijeli jelen rekao da se vrati s njim u šumu.

Vrsta djela: bajka

Vrijeme radnje: neodređeno vrijeme (kada je bio vlastelinski poredak)

Mjesto radnje: šuma, na dvoru Vranje

Likovi: djevojčica Anka, Bijeli jelen, Gagarilo, košuta, jelen Vitorog, medvjed Ljumo, Ćuko, lisac Striko, divlja svinja Kiso, knez Urlik, knez Bodo.

Bilješka o piscuVladimir Nazor bio je pjesnik, romanopisac i putopisac, rođen 1876. godine u Postirama na Braču. Osim pisanjem, Nazor je bio i politički aktivan. Nakon pridruženja partizanima, postao je jedan od bliskih suradnika Josipa Broza Tita.
Napisao je više od 500 pjesama, a njegova najpoznatija prozna djela su: Krvavi dani, Veli Jože, Zagrebačke novele, Živana

Umro je 1949. godine u Zagrebu. U njegovu čast, svake se godine dodjeljuje nagrada za umjetničko dostignuće, koje nosi njegovo ime.