Kako odabrati dobru lozinku

kako odabrati dobru lozinku

Važno je znati kako zaštititi računalo kao i sve dokumente koji se na njemu nalaze, a za koje se ne bi htjelo da ih drugi vide. Zbog toga treba znati kako odabrati dobru lozinku koja kontrolira pristup internetu, a bez koje je teško zamisliti pristupanje bankovnom sustavu i računu e-pošte.

Lozinku nije dobro zapisivati na papir, trba pronaći sigurniji način. Što je potrebno učiniti kako bi se odabrala dobra lozinka, koja neće biti jednostavna, a opet će ju biti lako zapamtiti?

Dobra lozinka u sebi bi trebala imati barem sedam slova, a pravilo je uvijek bilo, što više, tim bolje. Lozinka bi trebala imati mala i velika slova, pa i znakove kao što su navodnici ili neki drugi.

Ona nikako ne bi smjela u sebi sadržavati prepoznatljivu riječ, a u kojoj bi bila dostupne informacije o korisniku, bilo da se radi o datumu rođenja ili nečem drugom predvidljivom.

Kako odabrati dobru lozinku?

Jednostavnije je prisjetiti se fraze nasumično poredanih slova, zbog čega je jedna od tehnika uz pomoć koje će se lako zapamtiti lozinka uzimanje prvih slova iz stihova neke omiljene pjesme. Na taj se način može složiti lozinka koju neće biti moguće probiti.

Istu lozinku ne bi trebali koristiti za više od jednog računa, pa bi bilo dobro u lozinku dodati ime računa i na taj način stvoriti niz slova za svaki račun. Lozinku treba redovito mijenjati tako što se za iduću mogu odabrati stihovi iz neke druge pjesme. Lozinku nikada ne bi trebalo dijeliti s drugima, niti je slati preko e-pošte jer se to ne smatra sigurno radnjom.

Postoji još jedan način kako bi se još više zaštitili podaci i kako bi se lozinka što lakše zapamtila. U pomoć priskače upravitelj lozinki. Radi se o računalnom programu koja sigurno pohranjuje i stvara jedinstvene i sigurne lozinke za brojne račune. Ova metoda je kao stvorena za sve one koji imaju više lozinki.

Svi koji se odluče za ovu opciju morat će zapamtiti glavnu lozinku koja mora biti sastavljena na taj način da ju je lako memorirati budući da bez nje neće biti moguće pristupiti ostalim računima.

Autor: S.Š., Foto: Yuri Arcurs/Shutterstock