Kako izbrisati Facebook

Brisanje računa, Foto: watcharakun/Shutterstock

Ako deaktivirate svoj korisnički račun putem “Deaktiviraj korisnički račun” oznake na stranici “Moj korisnički račun“, vašem profilu i svim podacima vezanim za njega biti će onemogućen pristup za druge Facebook korisnike. To znači da ćete u cijelosti nestati s usluge Facebook.

Međutim, Facebook će pospremiti  podatke o vašem profilu (prijatelje, fotografije, interese, itd.), tako da u slučaju da poželite ponovno aktivirati vaš profil, vaš korisnički račun izgleda jednako onako kako je izgledao prilikom deaktivacije. Mnogi korisnici privremeno deaktiviraju svoje korisničke račune te očekuju da njihovi podaci budu sačuvani kada ponovno aktiviraju uslugu.

Ako ne mislite više koristiti Facebook i želite da vaš korisnički račun bude trajno  izbrisan, imajte na umu da nećete moći više reaktivirati korisnički račun ni koristiti sadržaje koje ste bili dodali. Ako želite da se vaš korisnički račun u potpunosti izbriše, kontaktirajte Facebook  koristeći ovu formu i potvrdite svoj zahtjev.

Foto: watcharakun/Shutterstock