Kako ispuniti poreznu prijavu za 2010. godinu

Ispunjavanje porezne prijave
Ispunjavanje porezne prijave, Foto:

Detaljni opis sa slikama kako ispuniti poreznu prijavu možete vidjeti u našem članku za prošlu godinu, a u nastavku vam donosimo koje su promjene uvedene i na što morate paziti pri novom unosu, odnosno kod ispunjavanja porezne prijave za 2010 godinu. Na dnu članka nalaze se obrasci porezne prijave u excel i pdf formatu.

1. srpnja 2010. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji ukida olakšice za stambene i zdravstvene potrebe, tako da se one mogu navesti samo za prvih šest mjeseci. Kako navodi Ministarstvo financija, ukinute su porezne olakšice, odnosno umanjenja dohotka koje je porezni obveznik mogao koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave u ukupnom iznosu do 12.000,00 kuna godišnje, i to za:

  • uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja,
  • stvarne troškove zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe (liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati, stomatološke usluge, lijekovi, ortopedska pomagala i slično),
  • stambene potrebe (kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg stambenog prostora i plaćenu slobodno ugovorenu najamninu).

Ostale porezne olakšice, odnosno umanjenja dohotka i dalje ostaju u primjeni.

Umjesto ranijih olakšica do 12 tisuća kuna, porezna osnovica može se umanjiti za najviše polovicu toga iznosa,odnosno do 6 tisuća kuna,  a novost je i promjena poreznih stopa na dohodak od 12, 25 i 40 posto.

Zbog novih poreznih stopa koje se primjenjuju od 1. srpnja prošle godine (12, 25 i 40 posto) pri godišnjem obračunu za 2010. primjenjivati će se prosječne porezne stope, i to 13,5 posto do 43.200 kuna; 25 posto iznad 43.200 do 108.000 kuna; 30 posto iznad 108.000 kuna do 129.600 kuna; 37,5 posto iznad 129.600 do 302.400 kuna; te 42,5 posto iznad 302.400 kuna.

Novo je i to da je izmijenjena odredba o obvezi podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni inozemni dohodak. Obveza podnošenja prijave postoji u slučaju ako predujmovi poreza na dohodak od inozemnog dohotka nisu u tuzemstvu plaćeni i/ili su u tuzemstvu plaćeni u iznosu manjem od iznosa koji bi se obračunavao prema odredbama Zakona o porezu na dohodak. Do sada je postojala bezuvjetna obveza podnošenja godišnje prijave za inozemni dohodak.

Nadalje, novo je da su porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja porezne prijave dužni iskazati dohodak za koji je ta obveza propisana, ali ne i dohodak iz ostalih izvora osim dohotka od nesamostalnog rada. Međutim, ako iskažu bilo koji dohodak iz ostalih izvora, obvezni su iskazati ukupno ostvareni dohodak u poreznom razdoblju.

Download porezne prijave za 2010. godinu

Download porezna prijava za 2010 godinu (excel format)
Download porezne prijave za 2010 godinu (pdf format)

Foto: docent/Shutterstock