Kako ispravno odvajati otpad

razvrstavanje otpada

Reciklirati znači izdvajati materijal iz otpada kako bi se mogao ponovo koristiti. Recikliranje uključuje izdvajanje, sakupljanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih materijala ili stvari. Da bi mogli voditi računa o zaštiti okoliša, saznajte kako ispravno odvajati otpad.

Razvrstavanje otpada

Želite li znati kako ispravno odvajati otpad? U zelene kontejnere ide staklo poput staklenka svih boja i staklenih boca koje moraju biti prazne i kojima je potrebno skinuti metalnu ogrlicu i čep.

U zelene kontejnere ne idu ravna prozorska stakla, keramika, porculan, fluorescentne svjetiljke, žarulje, kristalno staklo, armirano staklo i automobilsko staklo.

U sive posude se odlažu limenke od pića, a ne smiju se odlagati ostali metalni predmeti kao što su metalne tube, metalne cjevovodne armature, čelične trake, čepovi od boca i staklenki, ispražnjene konzerve, alat, žice, kraće cijevi i metalni zatvarači.

U smeđe posude se odlaže biootpad, a nalaze se u reciklažnim dvorištima. Radi se o biorazgradivom otpadu koji se može kompostirati i u vlastitom vrtu.

U crvenu posudu se odlažu baterije koje čine zanemariv postotak ukupnog otpada, ali su vrlo opasan otpad zbog čega se savjetuje odložiti ih u crvene posude. Takve opasne tvari se ne smiju bacati u kanalizaciju ili obično smeće te se ne smiju miješati s opasnim tvarima. Nepoznate tvari se tretiraju kao opasne i potrebno ih je nositi zajedno s izvornom ambalažom.

Želite li znati kako zaštititi okoliš, okrenut ćete se provjerenim metodama kao što je recikliranje. Recikliranjem se osigurava smanjenje onečišćenosti tla, zraka i vode, smanjenje deponijskog prostora, očuvanje prirodnih sirovina i prirode te štednja energije.

U žutu posudu se odlaže plastika poput PET boca od deterdženta s kojih je potrebno skinuti čep prije odlaganja. PET boce od pića se mogu odnijeti i u trgovinu uz naknadu. U ove kontejnere ne idu mješavine plastike s drugim materijalima i ostale vrste plastike.

Karton i papir se odlažu u plavu posudu u koju se mogu odložiti časopisi, katalozi, pisaći papiri, knjige, kutije, vrećice od papira, novine, prospekti, pisma, bilježnice, telefonski imenici, kartoni i pakiranja od napitaka ili mlijeka.

U plavu posudu se ne smiju odlagati indigo ili ugljeni papir za kopiranje, plastikom obložena kartonska ambalaža ili masni papir, ambalaža od lijekova te zauljeni ili prljavi papir.

Važno je prvo odvojiti otpad prema vrstama otpadaka, a mnogi otpadni materijali se mogu ponovo iskoristiti ukoliko su odvojeno sakupljeni. U recikliranje spada sve što se može ponovo iskoristiti a da se ne baci.

Autor: A.Z., Foto: Andrea Danti/Shutterstock