Jastrebarsko, mjesto vinskih puteva

dvorac erdody
Dvorac Erdödy, Foto: Suradnik13/Wikimedia

Jastrebarsko je grad smješten u središnjoj Hrvatskoj, na putu između Zagreba i Karlovca. Područje na kojem se nalazi ovaj grad poznat je kao vinogradarsko područje središnje Hrvatske, te gospodarsko, obrtničko i turističko središte. Grad Jastrebarsko sastoji se od 60 gradskih naselja gdje živi oko 17.000 stanovnika. Jaska je još jedan naziv za grad.

Područje Jastrebarskog prostire se na 229 kvadratnih kilometara. Ovaj kraj čine tri različite prirodne cjeline. Na sjeveru je vapnenačko-dolomitni masiv Žumberačke gore, na koji se naslanja plodno vinorodno Prigorje, a prema jugoistoku sve do rijeke Kupe prostire se Pokuplje, s ornitološkim rezervatom Crna Mlaka.

Jedna od prednosti grada je odlična prometna povezanost budući da se nalazi u neposrednoj blizini autceste Zagreb – Karlovac te uz željezničku prugu. Tome pogoduje i blizina zračne i morske luke.

Grad se prvi put spominje 1249. godine u ispravi bana Stjepana, kao središte trgovine i suda, a 1257.godine kralj Bela IV. dodijelio mu je status slobodnog kraljevskog trgovišta. Tada je dobio i grb, koji i danas koristi u plavom, na desno okrenuti jastreb prirodne boje.

Od 16. do 19. stoljeća na život grada utjecali su članovi vlastelinske obitelji Erdody. Feudalno razdoblje u povijesti jastrebarskog trgovišta i vlastelinstva završilo je 1848. godine, te su godine jastrebarski građani formirali narodnu stražu i razvili narodne zastave.

Jastrebarsko se intenzivnije razvilo u drugoj polovici 19. stoljeća, a razvoju grada i cijelog kraja znatno je pridonijela izgradnja željezničke pruge od Zagreba do Karlovca. Tada dolazi do snažnog procvata kulturnih, društvenih i športskih djelatnosti. Kao dan grada slavi se 13. studenog, kad je 1991. godine JNA napustila grad.

Gospodarstvo grada Jastrebarskog uglavnom se temelji na poljodjelstvu, vinogradarstvu i vinarstvu te isto tako ribarstvu, drvnoj industriji i turizmu. Jastrebarsko i njegova okolica već su duže vrijeme popularno odredište.

Razlog tome leži u prekrasnim krajolicima, prirodnim rezervatima, kulturno – povijesnim spomenicima (dvorac Erdody, župna crkva sv. Nikole biskupa, franjevački samostan) i ukusnoj hrani uz vrhunska vina.

Plešivićka cesta dio je turističke ponude, a otvorena je od 2001. godine. Na toj cesti odvija se prodaja raznih proizvoda koje rade seljačka gospodarstva i ostale pravne i fizičke osobe, gdje posebno treba izdvojiti vino i rakiju.

Autor: M.T.  Foto: Suradnik13/Wikimedia