Emocionalna inteligencija kod djece

mala beba

Razvoje emocionalne inteligencije kod djeteta je vrlo važan za samoprihvaćanje i samopouzdanje, a vi kao roditelj najviše na nju možete utjecati. Kako bi u svakom trenutku bili spremni poduzeti potrebne mjere, u nastavku vam donosimo nekoliko savjeta.

Kada vas dijete treba i kada plače, na vama kao roditelju je da ga uzmete u naručje što prije i da odgovorite na njegove potrebe. Morate odgovarati na potrebe djeteta od njegovog najranijeg doba, a na temelju toga vaše dijete će s vama stvoriti odnos pun povjerenja i sigurnosti.

Ako ste zabrinuti, imajte na umu da svoju zabrinutost trebate što prije umiriti jer se vaša zabrinutost prenosi na dijete. Kakav će biti vaš pokret, dodir ili glas će uvelike utjecati na djetetove osjećaje.

Kako bi bebu naučili da se sama utješi, prvo ju trebate vi utješiti da zna kako je to. Bebine emocionalne i fizičke potrebe su nešto što ona ne može kontrolirati, i što vi morate tolerirati. Samosmirivanje kreće tek kasnije u životu. Djetetov nervni sustav se neće razvijati kako treba ukoliko vi kao roditelj ne uzimate bebu u naručje i ne smirujete ju onda kada vas ona treba.

Bebe imaju potrebe kao što je utaživanje gladi i blizina bliske osobe, te su pune emocija. Ukoliko bebine potrebe nisu zadovoljene one će se emocionalno krivo razvijati. Ako potrebe malog djeteta nisu zadovoljene od najranije dobi, vrlo vjerojatno će dijete kasnije imati velike probleme kada je u pitanju kontrola i utjeha.

Vi kao roditelj morate prepoznati osjećaje svog djeteta i prepoznati njegove potrebe, te odgovoriti na te zahtjeve. Vaše dijete treba naučiti da ne može birati kako će se osjećati, te da jedino može izabrati kako će se ponašati vezano uz svoje osjećaje.

Kako bi dijete prihvatilo emocije, važno je da osjeti vaše suosjećanje s njegovim problemima i osjećajima. Vaša empatija će naučiti dijete da emocionalan život nije opasan, te da se primjerice sram može kontrolirati. Uz vas dijete uči da nije samo, te da su njegove mane prihvatljive jednako kao i vrline. Na taj način dijete uči kako prihvatiti sebe i kako se razumjeti u potpunosti.

Foto: A.Z., Foto: Evgeny Atamanenko/Shutterstock