Električne instalacije – sigurnost

Električne instalacije, Foto: LUCARELLI TEMISTOCLE/Shutterstock

Električna struja donosi nam mnoge dobrobiti, ali i opasnosti. Zato električne instalacije moraju udovoljavati nizu strogih propisa i preciznih zaštitnih i sigurnosnih mjera.

Temelj sigurne uporabe trošila u mreži jest zaštita od izravnog i neizravnog dodira dijelova električnih instalacija pod naponom – trajni dodirni napon (traje 1 s) je maksimalno 65 V.

Mjere zaštite od previsokog napona dodira u električnim instalacijama jesu:

  • zaštita zaštitnim vodičem (TT, TN, IT sustavi zašite)
  • ugradnja zaštitnih strujnih sklopki (FID-sklopka)
  • ugradnja zaštitnih naponskih sklopki
  • zaštitno uzemljenje
  • zaštitno izoliranje
  • zaštitno nulovanje

Uvijek valja imati na umu da nestručno izvođenje električnih instalacija, ugradnja jeftinih loših materijala, nestručno rukovanje uređajima i nepostojanje jamstva za izvedene radove može biti opasna po život i imovinu.

Zato za izvođenje električnih instalacija, ugradnju novih kao i popravljanje postojećih instalacija i električnih trošila u svim segmentima treba obvezno angažirati stručne i ovlaštene majstore.

Foto: LUCARELLI TEMISTOCLE/Shutterstock