Ekologija i zaštita okoliša

rijeka u prirodi

Ekologija je znanost o okolišu, koju stručnjaci često zovu i ekonomija prirode, ili proučavanje ekonomije u prirodi. Ova se znanost bavi proučavanjem povezanosti između biljaka i životinja sa njihovom fizičkom i biološkom okolinom.

Kao zasebna znanot, razvila se iz biologije. Riječ je o vrlo kompleksnoj disciplini jer ne proučava samo žive organizme, već i okolinu u kojoj ti živi organizmi žive, što uključuje sve faktore koji mogu utjecati ili koji utječu na život živih organizama. S obzirom na kompleksnost znanosti, ona usko surađuje sa disciplinama poput klimatologije, oceanografije, kemije, geografije.

Otac moderne ekologije je Charles Darwin koji je postavio teoriju evolucije i prirodne selekcije, upozorivši na povezanost između životinja i njihova prirodnog staništa. Taj sklad narušava čovjek kojeg često nije briga za prirodno stanište na kojem su obitavale životinje i biljke. Onečišćenje postoji u svakom dijelu svijeta, jer nema mjesta gdje čovjek nije raskrčio šume ili ugrozio životinje.

Fosilna goriva uzrokuju najveća zagađenja. Bez benzina, nafte i ugljena moderno društvo nije u stanju funkcionirati. Alternativni i obnovljivi izvori energije, poput sunčeve energije, vjetra, vode i geotermalne energije, samo su neki od načina kako moderan svijet može pomoći u očuvanju prirode.

Problem je što te alternative uglavnom koriste bogate, visokorazvijene zemlje kako bi smanjile zagađenost na svom teritoriju, a u siromašne zemlje prebacuju industrije i tvornice. Siromašne zemlje pak nemaju sredstava za brigu o ekologiji, niti imaju razvijenu ekološku svijest  jer razmišljaju samo o tome kako preživjeti.

Stanje se neće mijenjati dok god se bogate zemlje budu bavile samo svojim ekološkim problemima, zatvarajući oči pred katastrofalnim ekološkim situacijama u siromašnim zemljama. Zagađenost planeta Zemlja najbolje možemo vidjeti na primjeru globalnih klimatskih promjena i ekoloških katastrofa, koje su gotovo svakodnevno popraćene u medijima. Problem se neće riješiti pasivnim promatranjem, već rješenje leži u globalnoj akciji.

Ekologija treba biti više od suhoparnih, dosadnih teorija i činjenica, ona treba biti dio svijesti, mora biti stil života. Moramo shvatiti i osjetiti veliku kompleksnost prirode, uključujući i njezinu ovisnost o čovjekovom djelovanju.

Foto: M. Pellinni/Shutterstock