Drniš – grad prepun srednjovjekovnih utvrda

pogled na drniš
Pogled na Drniš, Foto: vxla/Wikimedia

U središnjem dijelu Šibensko – kninske županije nalazi se grad Drniš sa površinom od 355 km2 koji se sastoji od nekoliko mikroregija, od kojih možemo izdvojiti grad Drniš, Miljvački plato, bivši rudarski kraj od Siverića, Tepljuha, Velušića do Trbounja, petropoljski kraj i jugozapadni dio područja. Kroz sam grad teče rijeka Čikola, a smatra se da je cijelo ovo područje uključujući i Drniš lako dostupno zbog dobrih cestovnih i željezničkih veza ne samo sa ovim dijelom Hrvatske nego sa cijelom državom.

Iako se nalazi blizu obale, u ovom kraju formirale su se klimatske prilike koje imaju karakter izmijenjene mediteranske klime i to ponajviše zbog kontinentalnog utjecaja, budući da se Drniš ipak nalazi u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Za Drniš možemo reći kako je grad bogat poviješću, a to svjedoče i brojne srednjovjekovne utvrde koje ovdje možete vidjeti. Naime radi se o utvrdama koje pripadaju sustavu utvrda koje su podigli hrvatski knezovi i banovi Nelipići. Nelipićeva dominacija dolazi do izražaja nakon 1322. godine.

Kamičak je jedna od tvrđava koju se isplati obići, a nalazi se na lijevoj obali rijeke Krke, blizu Visovca. Utvrda je inače uništena iako su poneki dijelovi kao što su ostaci kule sačuvani. U blizini utvrde, pronađeni su ostaci antičke arhitekture. Smatra se kako su ga Turci zauzeli i porušili 1522. godine.

Ključica je utvrda koja se nalazi na desnoj strani Čikole, a sastoji se od centralnog objekta koji ima oblik nepravilnog četverokuta. Unutar bedema sačuvani su zidovi trokatne palače, kuće za stražu i pomoćne prostorije prislonjene uz sjeverni zid.

Smatra se kako su Nelipići podigli Ključ u prvoj polovini 14. stoljeća kako bi mogli kontrolirati mletačku trgovinu iz Šibenika sa zaleđem i Bosnom.

Osim brojnih utvrda, Drniš je poznat i po brojnim nalazištima kao što je Balek, gdje je nađena kost veličine nogometne lopte, a pokazalo se da se radi o caput femuri primjerka slona, koji je na ovim prostorima živio prije dva milijuna godina.

Osim Baleka treba spomenuti i Brine kao mjesto gdje se nalaze pećine smještene na zapadnom dijelu kanjona rijeke Čikole, gdje su pronađeni tragovi najstarije prisutnosti ljudi, a osim toga otkriveni su i kameni artefakti.

Naravno da postoje još mnoga nalazišta koja jednostavno treba obići.  Na samo 2 km udaljenosti nalazi se naselje Kričke u kojem tajođer postoje povijesni tragovi koje morate vidjeti. Crkva Kraljica Mira je samo jedna od lokacija.

Autor: S.Š.  Foto: vxla/Wikimedia