Bilje u službi medicine

Biljni pripravak, Foto: filmfoto/Shutterstock

Medicina je prihvatila već odavno mnoge biljke, odnosno njihove ljekovite sastojke, ali ih je moderna kemija očistila od štetnih i nepotrebnih primjesa, te se takvi primjenjuju u liječenju različitih bolesti.

Moderna medicina i te kako cijeni biljne lijekove i racionalno ih upotrebljava. U ljekarništvu i medicini postoji tzv. terapeutska doza, tj. ona količina lijeka, uzeta na kilogram tjelesne težine, koja djeluje ljekovito. Manja doza od terapeutske nema učinka, a veća je otrovna. Zato je već Paracelsus rekao: “Doza je ono što od otrova pravi lijek”. Nije se samo tako igrati nekim čajem od velebilja, bunike, kužnjaka i mnogih drugih biljaka.

KININ, lijek protiv malarije. Kad su Španjolci došli u Južnu Ameriku, opazili su da se urođenici liječe od malarije korom nekog drveta. To je drvo nazvano kininovac. Kora je prenesena u Europu , te je u njoj pronađeno više djelotvornih tvari, među kojima je kinin bio najdjelotvorniji i najpogodniji za liječenje malarije.

Podignute su cijele plantaže kininovca, pa se pokazalo da kultivirani, tj. uzgojeni grmovi kininovca, imaju u kori više kinina nego divlje biljke. Kemičari su pronašli kemijsku strukturu kinina, malo je mijenjali i time dobili više vrsta lijekova protiv malarije; tako je za svaku vrstu malarije priređen poseban lijek.

Lijekovi za visoki tlak krvi našli su se najprije u indijskoj biljci rauvolfiji, iz koje su bili izvađeni, kemijski proučeni i zatim malo promijenjeni za razne oblike hipertonije , tj. povišenog tlaka krvi . Kad se jednom slučajno nađe neki biljni lijek, prouči i otkrije njegov kemijski sastav, tada se iskušavaju eksperimentalno sredstva sa sličnim kemijskim sastavima, pa tako dobivamo sve bolje i bolje lijekove.

KURARE se danas primjenjuje za narkozu , u operativnim zahvatima. Indijanci u Amazoni mažu njim vrhove strelica u lovu, jer i zaziva u životinj a paralizu cjelokupne muskulature. U operaciji se primjenjuje radi toga što on olabavi muskulaturu bolesnika, pa i nije potrebna duboka narkoza, koja je uvijek opasna. Već je davno otkriveno da u biljci pustikari crvenoj i žutoj (Digitalis purpurea Murr. i Digitalis lanata Ehrh) ima djelotvoran lijek koji zovemo digitoksin . Upotrebljavamo ga s velikim uspjehom za liječenje dekompenzacije i zatajivanja srca. Sve doskora upotrebljavali smo suho lišće pustikare, a danas apotekar mora ustanoviti koliko to lišće sadrži djelotvornog lijeka.

OPIJUM. Ako se glavice pitomog nezrelog maka na površi ni narežu, iz njih kaplje mlječna tekućina od koje se dobiva sirovi opijum. Od opijuma priređuje se cijeli niz veoma korisnih lijekova.

KOKAIN, koji nam služi za lokalnu anesteziju pri manjim operacijama, dobiva se od lišća biljke koka. Indijanci u Andama žvaču to lišće i gutaju sok, koji umanjuje glad i odnosi umor.

KOFEIN se vadi iz kave, a iz kakaoa teobromin, koji se upotrebljava u terapeutske svrhe.

MRAZOVAC je biljka što u kasnu jesen, kad su otave već skupljene, cvjeta po livadama lijepim ružičastim cvjetovima, sličnim šafranu. Sve doskora se tinktura mrazovca upotrebljavala s uspjehom protiv gihta. No danas su kemijski nađeni bolji i sigurniji lijekovi.

Svakome poznat PENICILIN stvara plijesan Penicilium notatum. Penicilin i slični lijekovi (streptomicin, razni tetraminini) nazivaju se jednim imenom antibiotici , a u ništavaju život bakterija. Ako čovjek ima kakvu ozbiljnu bolest, nije dobro da se sam, bez liječničkog savjeta, liječi ljekovitim biljkama. Ipak, u nekim nelagodnim stanjima, kao što su pomanjkanje apetita, nervoza, pomanjkanje stolice, obične prehlade, kašalj i slično, mogu se preporučiti neki recepti i upute kako da se sami poslužimo biljem kao lijekom.

Foto: filmfoto/Shutterstock