Sve o razvoju novog proizvoda


Proizvod u širem smislu označava sve što se može ponuditi na tržištu da bi izazvalo pažnju, interes, upotrebu ili potrošnju, a što bi moglo zadovoljiti neku želju ili potrebu. Proizvod može biti: fizički predmet, usluga, osoba, mjesto, ideja, događaj, organizacija ili kombinacija navednog.

Novi proizvod, Foto: koya979/Shutterstock

U posljednje vrijeme sve se više važnosti posvećuje masovnoj proizvodnji prilagođenoj pojedinim kupcima. Taj proces naziva se kastomizacija.  Npr. Levis nudi od 1994. godine šivanje svog modela 501 po mjeri. U prodavaonici se uzme mjera kupca sa njegovom adresom, nakon čega se ti podaci šalju na redovitu proizvodnju, i nakon toga mu se gotov proizvod dostavlja poštom.

U nastavku ćemo vam navesti 7 faza u razvoju novog proizvoda:

 • Aktivnosti što prethode donošenju nove odluke
 • Izrada svodne studije
 • Donošenje odluke o sudbini prijedloga
 • Fizički razvoj novog proizvoda
 • Marketinške aktivnosti kod plasiranja na tržište
 • Praćenje proizvoda na tržištu
 • Komercijalizacija proizvoda

Proces prihvaćanja misaoni je proces kroz koji prolazi potencijalni kupac od trenutka kada je prvi put čuo za neku inovaciju do njezina potpunog usvajanja. Odvija se u pet faza: svjesnost, interes, procjena, proba i usvajanje proizvoda.

Životni ciklus proizvoda na tržištu:

 1. Faza uvođenja
 2. Faza rasta
 3. Faza zrelosti
 4. Faza opadanja
 5. Produženje faze životnog ciklusa proizvoda
 6. Nove mogućnosti primjene postojećeg proizvoda

Marka proizvoda je ime, znak, izraz, simbol ili njihova kombinacija koja omogućuje razlikovanje jednog proizvoda od mnoštva drugih.  Razlikujemo:

 • Istu marku za cijeli svijet
 • Istu marku za cijeli svijet sa izmjenama na nakim tržištima
 • Obiteljsku marku – označava slučajeve kada ime poduzeća ili proizvodne linije postaje imenom marke za sve proizvode
 • Regionalnu marku
 • Proširenu marku – ona se koristi kad poduzeće  postojeće ime marke koristi za novi ili poboljšani stari proizvod koji je obično u istoj kategoriji proizvoda.
 • Privatnu marku – one označavaju marke posrednika za proizvode na kojima nije nigdje istaknuto ime proizvođača.

Pozicioniranje proizvoda postizanje je dojma o svijesti potrošača o obilježjima proizvoda u usporedbi s njihovim dojmom o proizvodima konkurenata. Razlikujemo četiri osnovne skupine strategije pozicioniranja: tržišne lidere, izazivače, sljedbenike i tamponere.

Garancija za proizvod je jamstvo kojim se davalac garancije obvezuje da će obaviti sve zakonom propisane ili dobrovoljno preuzete obveze prema kupcu u s vezi s prodanim proizvodom.  Razdoblje nakon garancije djeli se na postgarancijsko i izvangarancijsko. U postgarancijskom razdoblju proizvođači su dužni u zakonom utvrđenom roku osigurati redovitu opskrbu rezervnih djelova. U izvangarancijskom periodu proizvođači prema kupcu nemaju više nikakvih obveza ali zato imaju ekonomski interes pa ih nerjetko i dalje nastave opskrbljivati rezervnim djelovima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *