Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine

potpisivanje ugovora

Ugovor o kupoprodaji nekretnine prije svega označava ugovor kojim se prodavatelj obvezuje da će na kupca prenijeti vlasništvo nekretnine, a kupac se obvezuje da mu za to plati ugovorenu kupoprodajnu cijenu … [više]