Dijetalna prehrana bolesnika

Dijetalna prehrana bolesnika, Foto: Lisa F. Young/Shutterstock

I zdrav čovjek neko jelo voli, neko ne voli. Bolesnici pogotovo. Na želju i sklonost prema nekim vrstama hrane utječe najviše navika. Različiti krajevi imaju i različit način pripreme hrane. Ali, u prehrani … [više]