Kako voditi evidenciju o radnicima (za poslodavce i knjigovođe)

Evidencija dolaska na posao, Foto: Alfredo Ragazzoni/Shutterstock

Od 1.6.2010 godine stupio je na snagu novi zakon o evidentiranju radnika. Stara matična knjiga radnika je zamjenjena novom, a uvedena je i novost o evidenciji dolazaka i odlazaka radnika koju treba voditi … [više]